Skip to main content Skip to search

Laillinen Varoitus

Tästä verkkosivustosta vastaava Intrexia Consultores, SL asettaa tämän asiakirjan Internetin käyttäjien saataville, ja sen tarkoituksena on noudattaa 11. kesäkuuta annetussa laissa 34/2002 tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä (LSSICE) asetettuja velvoitteita. muut soveltuvat määräykset sekä tiedot käyttöehdoista.

TUNNISTETIEDOT

§:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden mukaisesti. 10 LSSICE, alla ovat tarvittavat tiedot verkkosivuston omistajasta:

Palveluja ja verkkotunnusta hallinnoiva yritys on Intrexia Consultores, S.L. CIF B93662286, rekisteröity kotipaikka Calle Salitre nº 1, 6 – 2, Málaga, Espanja, rekisteröity Mercantile Registry of Málaga, Volume 5810, Folio 24, sivu 149218, 1st Inscription ja sähköpostiosoite admin@intrexia.com.

 

KÄYTTÄJÄT

Jokainen fyysinen tai laillinen henkilö, joka käyttää, selaa, käyttää tai osallistuu tämän verkkosivuston kautta kehitettyihin palveluihin ja toimintoihin, ilmaisiin tai raskaita, omaksuu KÄYTTÄJÄN tilan ja sitoutuu tällaisen pääsyn kautta noudattamaan ja noudattamaan tiukasti näiden ehtojen sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakisääteisten määräysten noudattaminen, mikä pakottaa itsensä käyttämään verkkosivustoa oikein. Käyttäjä vastaa Intrexia Consultores, S.L. tai kolmansia osapuolia vastaan ​​kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua mainitun velvoitteen rikkomisesta.

MUOKKAUKSET

Intrexia Consultores, S.L. varaa oikeuden tehdä yksipuolisesti tarpeellisiksi katsomansa muutokset portaalissaan ja voi muuttaa, poistaa tai lisätä sekä sisältöä että sen kautta tarjottavia palveluita ilman velvollisuutta ilmoittaa tai ilmoittaa käyttäjille näistä muutoksista etukäteen. , joka ymmärretään riittäväksi julkaisun yhteydessä palveluntarjoajan verkkosivustolla.

Portaalipalvelun tarjoamisen kesto on rajoitettu hetkeen, jolloin käyttäjä on yhteydessä verkkosivustoon tai johonkin sen tarjoamaan palveluun. Siksi käyttäjän tulee aina, kun hän aikoo käyttää portaalia, lukea tämä oikeudellinen huomautus huolellisesti, koska sitä ja sen käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Siksi edellä mainittujen ehtojen pätevyys vaihtelee niiden altistumisen mukaan ja säilyy niin kauan kuin ne julkaistaan ​​asianmukaisesti, kunnes ne korvataan muilla.

VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Nykyiset käyttö- ja navigointiehdot on tarkoitettu säätelemään suhdetta verkkosivuston omistajan Intrexia Consultores, S.L.:n palveluntarjoajana ja käyttäjien välillä, jotka käyttävät, selailevat ja nauttivat tarjolla olevasta palvelusta.

https://www.intrexia.com tarjoaa ilmaisen ja ilmaisen pääsyn suureen määrään tietoa, palveluita ja tietoja (jäljempänä ”sisältö”), jonka omaisuus kuuluu Intrexia Consultores, S.L. tai sen lisenssinantajille, joihin käyttäjällä voi olla pääsy.

Käyttäjä ottaa vastuun portaalin asianmukaisesta käytöstä lain ja näiden ehtojen mukaisesti, vastuu, joka ulottuu tiettyihin tarjottaviin palveluihin ja sisältöön pääsyn edellyttämään rekisteröintiin. Mainittu rekisteröinti edellyttää vastaavan lomakkeen täyttämistä, jossa käyttäjä takaa kaikkien välittämiensä tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden sekä sitoutuu olemaan antamatta vääriä, vilpillisiä tai laittomia tietoja tai asiakirjoja. Sen seurauksena voi syntyä salasanan luominen, jota käyttäjän tulee säilyttää huolellisesti ja luottamuksellisesti. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista vääristä tai epätarkoista lausunnoista sekä Intrexia Consultores, S.L.:lle aiheutuneista vahingoista. tai kolmansille osapuolille heidän antamistaan ​​tiedoista.

Käyttäjä sitoutuu nimenomaisesti käyttämään https://www.intrexia.com tarjoamia sisältöä ja palveluita asianmukaisesti lain, moraalin, yleisen järjestyksen ja näiden ehtojen mukaisesti sekä ilmaisulla, mutta ei rajoittavalla tavalla, olla käyttämättä niitä:

 • Levitä rikollista, väkivaltaista, pornografista, rasistista, muukalaisvihamielistä, loukkaavaa, terrorismin anteeksipyyntöä, joka loukkaa ihmisoikeuksia tai yleensä lain tai yleisen järjestyksen vastaista.
 • Tietokonevirusten tahallinen tuominen verkkoon tai toimien suorittaminen, jotka voivat muuttaa, pilata, keskeyttää tai aiheuttaa virheitä tai vahingoittaa Intrexia Consultores, S.L.:n, verkkosivuston luojan tai kolmansien osapuolten fyysisiä ja loogisia järjestelmiä; sekä estää muiden käyttäjien pääsyn verkkosivustolle ja sen palveluihin kuluttamalla valtavasti tietokoneresursseja, joiden kautta Intrexia Consultores, S.L. Perst palveluistasi.
 • Yritetään käyttää muiden käyttäjien sähköpostitilejä tai Intrexia Consultores, S.L. tietokonejärjestelmien rajoitettuja alueita. tai kolmansille osapuolille ja tarvittaessa poimia tietoja.
 • Rikkoa immateriaali- tai teollisoikeuksia sekä levittää, välittää tai saattaa kolmansien osapuolten saataville kaikenlaista tietoa, elementtiä tai sisältöä, joka rikkoo viestintäsalaisuutta ja henkilötietojen suojalainsäädäntöä.
 • Esiintyä toisen käyttäjän, julkishallinnon tai kolmannen osapuolen henkilöllisyyteen käyttämällä rekisteröintiavaimia verkkosivuston eri palveluihin ja/tai sisältöön.
 • Sisällön jäljentäminen, kopioiminen, levittäminen, saataville asettaminen tai muulla tavalla julkisesti välittäminen, muuntaminen tai muokkaaminen, ellei sinulla ole vastaavien käyttöoikeuksien omistajan lupaa tai se on laillisesti sallittua.
 • Kerää tietoja mainostarkoituksiin ja lähetä kaikenlaisia ​​mainoksia ja viestintää myyntiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin ilman ennakkopyyntöä tai suostumusta.

Intrexia Consultores, SL ilmoittaa välittömästi tämän verkkosivuston lausekkeiden (oikeudellinen huomautus, tietosuojakäytäntö, evästekäytäntö sekä muu sisältö, joka merkitsee käyttäjän velvoitteita) ja yleisesti Espanjan voimassa olevan lainsäädännön rikkomuksista. toimivaltaisille viranomaisille ja sitoutuu tekemään yhteistyötä niiden kanssa. Tässä tapauksessa käyttäjä vastaa Intrexia Consultores, S.L. tai kolmansia osapuolia vastaan ​​kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua näiden velvoitteiden rikkomisesta.

Intrexia Consultores, S.L. ei takaa, että sen verkkosivusto on kokonaan tai osittain muiden maiden lakien mukainen. Siksi, jos käyttäjä asuu tai asuu muualla kuin Espanjassa ja päättää käyttää ja/tai selata tätä verkkosivustoa, hän tekee sen omalla riskillään ja vastuullaan ja hänen on varmistettava, että tällainen pääsy ja/tai navigointi noudattaa sinun tapauksessasi sovellettava paikallinen lainsäädäntö.

Intrexia Consultores, S.L. ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat palvelunestohyökkäyksestä, viruksesta tai mistä tahansa muusta teknisesti haitallisesta ohjelmasta tai materiaalista, joka voi vaikuttaa tietokoneeseesi, tietokonelaitteistoosi, tietoihisi tai materiaaleihin tämän verkkosivuston käytön tai sen lataamisen seurauksena. sisältö samasta tai johon se uudelleenohjaa.

ILMOITUKSET

Kaikki ilmoitukset ja viestintä käyttäjien ja Intrexia Consultores, S.L. Ne katsotaan tehokkaiksi kaikkiin tarkoituksiin, kun ne suoritetaan postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Käyttäjien tulee ottaa yhteyttä Intrexia Consultores, S.L. kautta:

a) Lähetys postitse osoitteeseen: Calle Salitre nº 1, 6th floor, door 2 (29002), Malaga, Espanja.
b) Lähettäminen sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen admin@intrexia.com

Käyttämällä tätä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy implisiittisesti, että suurin osa viestinnästä tapahtuu sähköisesti. Sopimustarkoituksiin käyttäjä sitoutuu käyttämään tätä sähköistä viestintävälinettä ja hyväksyy, että kaikki sähköisesti lähetetty viestintä on lain vaatimusten mukaista.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Sivuston omistaja sitoutuu käsittelemään käyttäjän henkilötietoja asiaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön säännösten mukaisesti. Erityisesti se sitoutuu soveltamaan henkilötietojen suojasta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta 5. joulukuuta annetun LO 3/2018 sekä 27. huhtikuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä. , 2016.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä portaalissa on tietosuojakäytännössä.

IMMATERIAALI- JA TEOLLISUUSOMAISUUS

Sivuston kaikki sisältö, muun muassa tekstit, valokuvat, grafiikat, kuvat, ikonit, tekniikka, ohjelmistot, linkit ja muu audiovisuaalinen sisältö, sekä sen graafinen suunnittelu ja lähdekoodit muodostavat teoksen, jonka omaisuus kuuluu Intrexia Consultoresille, SL ilman, että käyttäjä voi ymmärtää mitään käyttöoikeuksia, jotka ylittävät sen, mikä on ehdottoman välttämätöntä verkon oikean käytön kannalta, ja riippumatta siitä, ovatko ne alttiina immateriaalioikeuksille.

Samoin kaikki verkkosivustolla näkyvät tavaramerkit, kauppanimet tai erottuvat merkit ovat Intrexia Consultores, S.L.:n omaisuutta ilman, että ymmärretään, että niiden käyttö tai pääsy antaa käyttäjälle mitään oikeuksia niihin.

Sisällön täydellinen tai osittainen jäljentäminen, hyödyntäminen, jakelu, muuttaminen, luovuttaminen tai julkinen välittäminen ja kaikki muut toimet, joihin käyttöoikeuksien haltija ei ole nimenomaisesti antanut lupaa, on kielletty. Kaikenlaista aiemmin luvatonta käyttöä pidetään tekijän immateriaali- tai teollisoikeuksien vakavana loukkauksena.

Voidakseen tehdä minkäänlaisia ​​havaintoja immateriaali- tai teollisoikeuksien mahdollisista loukkauksista sekä mitä tahansa verkkosivuston sisällöstä, käyttäjän tulee ilmoittaa kyseisestä seikasta Intrexia Consultores, S.L.:lle ja liittää mukaan asiaankuuluvat tiedot.

Joka tapauksessa Intrexia Consultores, S.L. ei ota mitään vastuuta kolmansien osapuolten omistamista immateriaalioikeuksista tai teollisoikeuksista, joita kolmas osapuoli tai käyttäjä on loukannut.

Linkit

Intrexia Consultores, S.L.:n verkkosivusto voi sisältää linkkejä tai hyperlinkkejä muille Internet-sivustoille, joita sillä ei ole minkäänlaista valvontaa. Tämän vuoksi, kun käyttäjä käyttää kolmannen osapuolen linkkejä ja poistuu verkkosivustolta, tämä oikeudellinen huomautus, tietosuojakäytäntö ja evästekäytäntö lakkaavat olemasta voimassa, koska verkkosivustoja, joille käyttäjä käyttää, sovelletaan heidän omia käytäntöjään.

Intrexia Consultores, S.L. ei voi ottaa mitään vastuuta sisällöstä, joka saattaa esiintyä kolmansien osapuolien sivuilla, eikä se takaa minkään mainitun linkin tai hyperlinkin sisältämän materiaalin tai tiedon teknistä saatavuutta, laatua, luotettavuutta, tarkkuutta, laajuutta, todenperäisyyttä, pätevyyttä ja lainmukaisuutta. Samoin näiden ulkoisten yhteyksien sisällyttäminen kolmansien osapuolien verkkosivustoihin ei tarkoita minkäänlaista assosiaatiota, sulautumista tai osallistumista yhdistettyjen yksiköiden kanssa.

TAKUEIDEN JA VASTUUN POISTAMINEN

Tämän sivuston antamat tiedot ovat yleisluonteisia ja ovat vain tiedoksi, ilman täysin taata pääsyä kaikkeen sisältöön tai sen tarkkuutta, täydellisyyttä, oikeellisuutta, pätevyyttä tai ajantasaisuutta tai sen sopivuutta tai hyödyllisyyttä tiettyyn tarkoitukseen.

Intrexia Consultores, S.L. Se ei ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista, jotka johtuvat esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Lista ilman järjestystä Virheitä tai puutteita sisällössä. Intrexia Consultores, S.L. ei takaa, että sisältö päivitetään pysyvästi tai että siinä ei ole minkäänlaisia ​​virheitä.
 • Lista ilman tilausta Portaalin saatavuus puute. Intrexia Consultores, S.L. Se ei vastaa mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, joita käyttäjälle saattaa aiheutua tietoliikenneverkkojen häiriöistä tai katkoksista, jotka johtavat verkkosivuston palvelun keskeyttämiseen, peruuttamiseen tai keskeytymiseen, koska näiden verkkojen toiminta on riippuvainen kolmansista osapuolista.
 • Lista ilman järjestystä Virusten tai haitallisten tai haitallisten ohjelmien esiintyminen sisällössä, jotka voivat muuttaa tietokonejärjestelmiä, sähköisiä asiakirjoja tai käyttäjätietoja huolimatta siitä, että on toteutettu kaikki tarvittavat tekniset toimenpiteet sen estämiseksi. Käyttäjän vastuulla on joka tapauksessa hankkia asianmukaiset työkalut, jotka suojaavat häntä haitallisilta tietokoneohjelmilta.SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMINTAALA

  Intrexia Consultoresin, S.L. verkkosivuston omistaja, ja käyttäjää säätelevät Espanjan voimassa olevat määräykset, ja mahdolliset mahdolliset kiistat ratkaistaan ​​Malagan kaupungin tuomioistuimissa ja tuomioistuimissa.

Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar