Skip to main content Skip to search

Juridiskt Meddelande

Intrexia Consultores, S.L. är ansvarig för denna webbplats och tillhandahåller detta dokument till internetanvändare, i enlighet med de skyldigheter som fastställs i lag 34/2002, från 11 juni, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE) och andra tillämpliga föreskrifter samt tillhandahåller information om användarvillkor.

IDENTIFIKATIONSDATA

I enlighet med informationsplikten som regleras i artikel 10 LSSICE:

Företaget som hanterar tjänsterna på denna webbplats och webbdomänen är Intrexia Consultores, S.L. med CIF B93662286, med adress Calle Salitre nr. 1, 6 – 2, Málaga, Spanien, registrerat i Málagas företagsregister, upplaga 5810, folio 24, sida 149218, 1:a registrering och e-post: admin@intrexia.com.

ANVÄNDARE

I detta juridiska meddelande är en ”användare” en fysisk eller juridisk person som besöker eller använder webbplatsen, eller deltar i tjänsterna och aktiviteterna, gratis eller som på annat sätt använder dess innehåll. Genom användande av webbplatsen accepterar användaren alla allmänna villkor samt alla andra juridiska bestämmelser som kan vara tillämpliga, samt accepterar att använda webbplatsen korrekt varje gång hen brukar den. Användaren är ansvarig gentemot Intrexia Consultores, S.L. eller tredje part för eventuella skador som kan uppstå orsakade av överträdelse mot denna skyldighet.

ÄNDRINGAR

Intrexia Consultores, S.L. förbehåller sig rätten att ensidigt göra ändringar som de anser lämpliga för sin portal; ändra, radera eller lägga till innehåll och/eller tillhandahållna tjänster, utan att i förväg behöva informera användare, då det är tillräckligt att dessa ändringar meddelas på webbplatsen.

Varaktigheten av portalens tjänst begränsas till den tid som användaren är ansluten till webbplatsen eller någon av de tjänster som den tillhandahåller. Därför måste användaren noga läsa detta juridiska meddelande varje gång hen ämnar använda portalen, då användarvillkoren kan ändras när som helst. Giltigheten av nämnda villkor kommer därför att variera och kommer att bibehållas så länge som de är vederbörligen publicerade, till dess de ersätts av nya.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

Syftet med dessa användarvillkor är att reglera relationen mellan webbplatsen ägare, Intrexia Consultores, S.L., under tiden som tjänsteleverantören och de användare som tillträder är uppkopplade och använder den erbjudna tjänsten.

https://www.intrexia.com tillhandahåller gratis tillgång till stor mängd information, tjänster och data (från och med nu ”innehållet”) vars rättigheter ägs av Intrexia Consultores, S.L. eller dess licensgivare, som användare kan ha tillgång till.

Användaren har ansvar för att använda portalen korrekt enligt lag samt enligt dessa villkor ansvar som omfattar den nödvändiga registreringen för vissa tjänster samt innehåll som tillhandahålls. Tillhörande dokument ska fyllas i för registrering. Användaren garanterar att uppgifterna i formulär är korrekta samt förbinder sig att ej ange felaktig, falsk eller olaglig information eller dokumentation. Denna process kan generera ett lösenord som användare måste förvara säkert och konfidentiellt. Användaren är ensam ansvarig för eventuella falska eller felaktiga uppgifter samt för eventuella skador som den angivna informationen kan orsaka Intrexia Consultores, S.L. eller tredje part.

Användaren samtycker till korrekt användande av innehåll och tjänster tillhandahållna av https://www.intrexia.com, enligt lag, moral, allmän ordning och villkoren som anges här, samt att ej använda dem i (inklusive men ej begränsat till) följande syften:

Att sprida innehåll som är olagligt, våldsamt, pornografiskt, rasistiskt, främlingsfientligt eller kränkande, som förespråkar terrorism, strider mot mänskliga rättigheter eller i allmänhet strider mot lagen eller allmän ordning.

Att medvetet sprida datorvirus i nätverket eller utföra handlingar som kan förändra, försämra, avbryta eller orsaka fel eller skada i de fysiska och logiska systemen hos Intrexia Consultores, S.L., tillverkaren av webbplatsen eller hos tredje part; liksom att hindra andra användares tillgång till webbplatsen och dess tjänster genom den stora åtgången av datorresurser genom vilka Intrexia Consultores, S.L. erbjuder sina tjänster.

Att försöka få tillgång till andra användares e-postkonton eller begränsade områden i datorsystemen hos Intrexia Consultores, S.L. eller tredje part och samla information.

Kräkning av immateriella eller industriella rättigheter, att till tredje part sprida, dela eller tillgängliggöra all typ av information, detaljer eller innehåll som kan utgöra brott mot kommunikationssekretess och lagen om skydd av personuppgifter.

Att utge sig för att vara en annan användare, offentlig förvaltning eller tredje part, använda deras inloggningsuppgifter för att få tillträde till olika tjänster/eller innehåll på webbplatsen.

Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgängligt eller på annat vis offentlig kommunicera, ändra eller modifiera innehållen utan tillstånd av ägaren till gällande användarrättigheter, om ej tillåtet enligt lag.

Att samla data i marknadsföringssyfte och göra utskick av marknadsföring av alla de slag samt kommersiell kommunikation eller annat kommersiellt syfte utan föregående begäran eller tillstånd.

Varje överträdelse av klausulerna på denna webbplats (juridiskt meddelande, sekretesspolicy, cookiepolicy liksom annat innehåll som anger användarskyldigheter) och i allmänhet av gällande spansk lagstiftning, kommer omedelbart att anmälas av Intrexia Consultores, S.L. till berörda myndigheter, med vilka man kommer att samarbeta. Användaren kommer att hållas ansvarig av Intrexia Consultores, S.L. eller tredje part för eventuella skador som kan uppstå som resultat av överträdelse mot dessa villkor och skyldigheter.

Intrexia Consultores, S.L. garanterar ej att webbplatsen helt eller delvis överensstämmer med andra länders lagstiftning. Om användaren bor eller är skriven i annat land än Spanien och väljer att gå in och/eller navigera på denna webbplats, gör hen detta på egen risk och ansvar, och måste se till att sådan åtkomst och/eller navigering överensstämmer med gällande lokal lagstiftning.

Intrexia Consultores, S.L. är inte ansvarig för skador eller förlust som uppstår på grund av ignorans eller förnekande av serviceattack, virus eller andra tekniskt skadliga program eller material som kan påverka din dator, datorutrustning, data eller material till följd av användande av denna webbplats eller nedladdning av innehåll från webbplatsen eller till vilken den omdirigerar.

MEDDELANDEN

Alla meddelanden och all kommunikation mellan användare och Intrexia Consultores, S.L. anses giltig i alla avseenden när det sker via post, e-post eller telefon. Alla användare bör kontakta Intrexia Consultores, S.L. på något av följande sätt:

 

  1. a) Vanlig post till följande adress: Calle Salitre nr. 1, våning 6, dörr 2 (29002), Málaga, Spanien.
  2. b) E-post till följande adress: admin@intrexia.com

Genom att använda denna webbplats accepterar användaren att det mesta av kommunikationen sker elektroniskt. För avtalsmässiga ändamål samtycker användaren till att använda detta elektroniska kommunikationsmedel och medger att all kommunikation som sänds elektroniskt överensstämmer med lagliga villkor.

PERSONDATASKYDD

Webbplatsens ägare förbinder sig att garantera att användarens personuppgifter hanteras i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Konkret åtar den sig att följa LO 3/2018, från 5 december, om skydd av persondata och garanti av digitala rättigheter, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, från 27 april.

För mer information om portalens användande av personuppgifter, se sekretesspolicyn.

INTELEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Allt innehåll på webbplatsen, bland annat texter, fotografier, grafer, bilder, ikoner, teknologi, mjukvara, länkar och annat audiovisuellt innehåll, likväl som dess grafiska design och källkod är arbete som tillhör Intrexia Consultores, S.L. Användanderätten, förutom vad som är absolut nödvändigt för att använda den korrekt, och oavsett om de är känsliga mot intellektuell tillgång, förblir uteslutande Intrexia Consultores, S.L., och överlämnas ej till användaren.

På samma vis tillhör alla varumärken, varunamn och specifika tecken av något slag som finns på webbplatsen Intrexia Consultores, S.L., och användande eller tillgång till webbplatsen ger ej användaren rätt till dem.

Total eller delvis återgivning, utnyttjande, distribution, ändring, överföring eller offentlig kommunikation av innehållet och andra åtgärder som inte uttryckligen godkänts av ägaren av användarrättigheterna är förbjudet. Allt obehörigt användande ses som allvarlig överträdelse av upphovsgivarens intellektuella eller industriella äganderätt.

Om användaren har några frågor gällande eventuella överträdanden av intelektuell eller industriell äganderätt eller skulle vilja kommentera kring innehållet på webbplatsen bör hen kontakta Intrexia Consultores, S.L., och bifoga relevant information.

Intrexia Consultores, S.L. tar ej ansvar om tredje part eller användaren gör intrång på intellektuella eller industriella äganderättigheter ägda av tredje part.

LÄNKAR

Webbplatsen Intrexia Consultores, S.L. kan innehålla länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser som de ej har kontroll över. Därför, när användaren öppnar länkar från tredje part och lämnar webbplatsen, kommer detta juridiska meddelande, sektretesspolicyn och cookiepolicyn ej längre gälla då andra webbplatser som användaren går in på har sina egna policyer.

Intrexia Consultores, S.L. kan ej ta ansvar för innehållet som kan finnas på webbplatser hos tredje part och kan inte heller garantera teknisk tillgänglighet, kvalitet, tillförlitlighet, korrekthet, bredd, sannhet, giltighet och grundlagsenligt material eller information i någon av dessa länkar eller hyperlänkar. På samma sätt innebär inneslutning av dessa externa kontakter till tredje parts webbplatser inga associationer, föreningar eller delaktighet med relaterade enheter.

UNDANTAG FÖR GARANTIER OCH ANSVAR

Informationen som ges på denna webbplats är av allmän karaktär och ges endast i informativt syfte. Dess exakthet, fullständighet, korrekthet, giltighet eller aktualitet, eller dess lämplighet eller användbarhet för ett specifikt ändamål garanteras ej fullt ut.

Intrexia Consultores, S.L. är under inga omständigheter ansvariga för några som helt skador som härrör från från exemplen (utan prioritering):

Fel eller försummande av innehåll. Intrexia Consultores, S.L. garanterar ej att innehållet alltid är uppdaterat eller att det är helt felfritt.

Portal ej tillgänlig. Intrexia Consultores, S.L. är ej ansvarig för eventuell skada eller förlust hos användare till följd av fel eller avbrott i telekommunikationsnätverk som kan resultera i avstängning, avbrytande eller avbrott av webbplatsens tjänst, då dessa nätverk sköts av tredje part.

Förekomst av virus eller skadliga program i innehållet som kan förändra datorsystem, elektroniska dokument eller användaruppgifter, trots att det tagits hänsyn till teknologiska åtgärder för att motverka detta. Det är användarens ansvar att ha lämpliga verktyg för att skydda sig själv mot skadliga datorprogram.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Förhållandet mellan Intrexia Consultores, S.L., webbplatsens ägare, regleras av gällande spanskt regelverk och beslut i eventuella tvister eller olikheter kommer vara ärenden för Málaga stads domstol.

Om du fortsätter att använda denna sida accepterar du användningen av cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar