Skip to main content Skip to search

Persondataskydd

Via denna sekretesspolicy informerar Intrexia Consultores, S.L. användare av sin webbplats, https://www.intrexia.com, om hanteringen och skyddet av de personuppgifter som kan samlas in när man besöker eller använder tjänsterna på denna portal. Genom att använda denna webbplats godkänner användaren denna sekretesspolicy.

Intrexia Consultores, S.L. vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och sekretessen av data i enlighet med Europaparlamentets och -rådets förordning 2016/679, från 27 april, om skydd av fysiska personer och behandling av personuppgifter samt garanti av digitala rättigheter, organisk lag 1720/2007, från 21 december, Vilken godkänner regleringar för utveckling av den organiska lagen om dataskydd, samt lag 34/2002, från 11 juli, om informationssamhällstjänster och elektronisk handel.

Registreringsformuläret på denna webbplats samt all e-post som skickas samlar in och behandlar användarpersonuppgifter som är nödvändiga för hantering och underhåll av några av de tjänster som erbjuds. Hanteringen av denna information styrs av denna sekretesspolicy.

VEM ÄR ANSVARIG ÖVER BEHANDLING AV PERSONDATA

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter som användaren anger vid åtkomst och användning av webbplatsen ligger hos webbplatsens ägare: Intrexia Consultores, S.L. med CIF B93662286, med adress Calle Salitre nr. 1, 6 – 2, Málaga, Spanien, registrerat i Málagas företagsregister, upplaga 5810, folio 24, sida 149218, 1:a registreringen och per e-post admin@intrexia.com.

Intrexia Consultores, S.L. åtar sig att tillämpa de datorsäkerhetstilltag som krävs enligt nämnda föreskrifter, för att förhindra tillgång till eller felaktigt användande av informationen, dess manipulation, försämring eller förlust.

VARAKTIGHET AV DATALAGRING

Som ansvarig över data åtar sig Intrexia Consultores, S.L. att lagra och hantera personuppgifter och information insamlad genom denna webbplats med vederbörlig sekretess så länge som den professionella relationen består och personen i fråga inte begär att den ska raderas samt vid behov för en period som ej övergår 5 år, räknat från slutet av det kommersiella förhållandet upprättat mellan användaren och Intrexia Consultores, S.L. Men, som ansvarig över data, kan Intrexia Consultores, S.L. spara uppgifter, vederbörligen blockerade, för att hantera eventuella administrativa eller juridiska ansvar.

SYFTE MED DATABEHANDLING

Verksamheterna, processerna och de tekniska förfarandena, oavsett om de är automatiska eller inte, som möjliggör insamlande, lagring, modifiering, överföring samt andra åtgärder kring personuppgifter anses vara hantering av personuppgifter.

Intrexia Consultores, S.L. hanterar de personuppgifter som användare anger via https://www.intrexia.com för att inkludera dem i sin kundkontaktlista, för att hantera efterfrågade kommersiella och professionella relationer samt för att använda denna information som ett kontaktverktyg till den nämnda verksamheten. Dessutom inkluderar behandlingen av de insamlade uppgifterna även utskick av information som efterfrågas av användare samt för att kunna svara på förfrågningar eller frågor som användaren ställer via webbplatsen, samtidigt som det tillåter utskick av erbjudanden som kan vara av intresse för användaren.

För att Intrexia Consultores, S.L. ska kunna uppfylla ovan nämnda syften är det obligatoriskt att fylla i formulären på lämpligt sätt.

Användaren kan när som helst avsäga sig kommersiell kommunikation genom att skicka en e-post till adressen som anges ovan.

LEGITIMERING FÖR DATABEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter som användare anger utförs baserat på följande rättslig grund som legitimerar det:

Kontraktering av Intrexia Consultores, S.L.:s tjänster och utförande av den efterfrågade professionella beställningen, vars villkor och bestämmelser kommer att göras tillgängliga för användaren innan eventuell kontraktering av någon av dess tjänster. För att utföra detta efterfrågade yrkesförhållande är berörda parter skyldiga att lämna sina uppgifter.

Gratis, specifik, informerad och entydigt samtycke, då användaren är informerad om sekretesspolicyn efter att ha läst detta, och om hen samtycker kan hen acceptera genom en deklaration eller en tydlig bekräftande handling, som att markera rutan som finns för detta ändamål.

I händelse av att berörd part ej tillhandahåller ovan nämnda information eller om informationen är falska eller felaktiga, kommer vi inte ha möjlighet att svara på förfrågan, vilket gör det omöjligt att tillhandahålla efterfrågad information eller tjänster. Därmed befrias Intrexia Consultores, S.L., som är ansvarig för hanteringen av data, att befrias från ansvar som kan komma från att yrkesuppdraget inte utförs eller från konsekvenserna av den felaktiga eller falska informationen.

DATAKOMMUNIKATION

Som allmän regel kommer Intrexia Consultores, S.L. inte att dela dessa personuppgifter till tredje part, med undantag för om det krävs för avtalsförhållande, för att kunna utföra en bestämd tjänst och detta är strikt nödvändigt för att hantera och upprätthålla relationen mellan användaren och företaget, samt endast om det uttryckligen godkännas av användaren.

Varaktigheten begränsas till den tid som är nödvändig för att utföra tjänsten samt gäller under samma villkor, och med samma ansvar som de som krävs av informationsansvarig. När beställningen slutförts kommer personuppgifterna återlämnas till informationsansvarig och alla andra kopior ska raderas.

Endast tredje part med vilka Intrexia Consultores, S.L. har en juridisk eller avtalsenlig skyldighet att tillhandahålla personuppgifter kommer att ha tillgång till dessa uppgifter. Dessa kan omfatta t ex ombudsmän, domare och domstolar med intresse i förfarandena i samband med de presenterade kraven.

BERÖRDA PARTERS RÄTTIGHETER

Enligt villkoren i nuvarande lagstiftning kan användaren när som helst använda sin rätt till åtkomst, rättelse eller radering av data; kan begära att hanteringen av data ska vara begränsad, avvisa den, begära överföring av datan eller återkalla det givna samtycket, rätter som anges i den ovan nämnda förordningen (EU). För att bruka dessa rättigheter bör användaren kontakta Intrexia Consultores, S.L. på den adress där företaget är registrerat, som anges ovan, eller genom att skicka en e-post till följande adress: admin@intrexia.com.

För att effektivt utnyttja dessa rättigheter kan användaren bevisa sin identitet genom att ange sitt fullständiga förnamn och efternamn, ett foto av användarens DNI eller liknande identifikationsdokument, som kan bevisa personens identitet. Dessutom måste begäran inkludera adress för meddelandeändamål samt datum och personens signatur.

Användaren kan också skriva till den spanska dataskyddsmyndigheten (behörig kontrollmyndighet i denna fråga), speciellt om de inte haft möjlighet att effektivt utöva sina rättigheter, till följande adress: c/Jorge Juan, nr. 6, 28001 – Madrid, eller via internet: https://www.agpd.es

Om du fortsätter att använda denna sida accepterar du användningen av cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar